نظر بدهید

تصویر کپچا

شماره تماس:

۰۹۱۱۹۱۱۴۶۰۰    محمد اسماعیل زاده تهمتن

آدرس:

بابل پندپی شرقی روبه روی بانک صادرات

کد پستی:

۴۷۳۶۳-۴۲۴۹۶

تلفن مغازه:

۰۱۱-۳۲۷۲۴۱۴۵

ایمیل:

info@parmida99.com

ساعت کاری:

۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم

شماره کارت:

۳۲۴۸ ۲۸۴۶ ۹۹۷۱ ۶۰۳۷

بانک ملی ایران

محمد اسماعیل زاده تهمتن