نظر بدهید

[quform id=”2″ name=”ثبت شکایات”]

شماره تماس:

۰۹۱۱۹۱۱۴۶۰۰    محمد اسماعیل زاده تهمتن

آدرس:reduslim farmacia rting

بابل پندپی شرقی روبه روی بانک صادرات

کد پستی:

۴۷۳۶۳-۴۲۴۹۶

تلفن مغازه:
reduslim farmacia rting
۰۱۱-۳۲۷۲۴۱۴۵

ایمیل:

info@parmida99.com

ساعت کاری:

۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم

شماره کارت:

۳۲۴۸ ۲۸۴۶ ۹۹۷۱ ۶۰۳۷

بانک ملی ایران

محمد اسماعیل زاده تهمتن